Co je nového ve
Wonderware InTouch 2017

Nový InTouch více než kdy jindy reaguje na rostoucí požadavky průmyslových společností neustále inovovat a optimalizovat výrobní provozy a současně zvyšovat efektivitu jejich obsluhy.

Přehled hlavních novinek
v InTouch 2017

  • Posouvání a změna měřítka (zoom) v Runtime
  • Nový editor skriptů
  • Přepracovaný objekt Events&Alarm Control
  • Šablony aplikací
  • Šablony oken
  • Okno typu Rámec
  • Volitelné cílové rozlišení vyvíjené aplikace
  • Schopnost běžet jako služba
  • Další vylepšení bezpečnosti vzdáleného přístupu pomocí InTouch Access Anywhere
  • Nový licenční systém - bez HW klíčů

Nejdůležitější novinky

Přehled nejvýznamnějších změn a novinek.

Posouvání a změna měřítka (zoom) v InTouch Runtime

Zobrazenou procesní grafiku (ArchestrA symboly) lze za běhu aplikace InTouch posouvat a zvětšovat/zmenšovat (zoom) podle přání uživatele. Tuto novou vlastnost je možno plně využít na všech současných druzích zařízení výpočetní techniky od počítačů přes notebooky až po tablety a chytré telefony. Změna měřítka se ovládá myší nebo klávesnicí a na dotykových obrazovkách především pohyby prstů.

Od určitého stupně zvětšení se mohou zviditelnit další podrobnosti daného symbolu. Oproti tomu při zmenšeném zobrazení některé detaily, které by byly v malém měřítku špatně čitelné, zmizí a symbol je mnohem přehlednější. Tento vysoce pokročilý způsob zobrazení nabízí vývojářů i uživatelům zcela nový přístup ke tvorbě a používání HMI aplikací.

Nový skriptový editor

Editor InTouch skriptů byl zásadně přepracován tak, aby co nejvíce usnadnil a zrychlil práci vývojáře.

 • Funkčnost Auto-Complete předvídá úmysl vývojáře a nabízí seznam vhodných možností, které bude chtít vývojář pravděpodobně použít. Vývojář namísto dlouhého psaní vybere slovo ze seznamu, což zrychluje práci a také významně snižuje počet chyb vzniklých překlepem nebo nesprávným zápisem skriptu.
 • Použití barev při zobrazení skriptu umožňuje vzhledově rozlišit jednotlivé prvky zápisu skriptu (klíčová slova, poznámky, funkce, proměnné atd.), což velmi zvyšuje přehlednost skriptu a usnadňuje hledání případných chyb.
 • Správnost syntaxe skriptu se projeví již při psaní skriptu a chyby jsou ihned zvýrazněny.
 • Číslování řádků umožňuje rychlý přechod mezi sekcemi v delším skriptu.
Přepracovaný alarmový objekt
U objektu Events and Alarm Control došlo k významnému zvýšení jeho výkonnosti a byly rozšířeny možnosti filtrování a třídění pro větší flexibilitu práce s alarmy a událostmi.
Šablony aplikací

Šablony aplikací nabízejí vývojářům možnost použít při vytváření nové aplikace částečně hotové řešení namísto prázdné aplikace, v níž je třeba vše vytvořit od začátku. Šablony mohou být jednoduché nebo složitější, podle přání a potřeb uživatelů. Použití šablon výrazně šetří čas vývojářů. Systémoví integrátoři využijí šablony pro snadné vícenásobné použití již vytvořeného projektu. Noví uživatelé mohou vytvořit svůj první projekt výrazně rychleji.

UŠablony aplikace se vybírají v prohlížeči šablon, který nabízí zmenšené náhledy šablon. Šablony lze pro větší přehlednost uspořádat do složek, podobně jako soubory na disku.

Uživatelé mohou vytvářet vlastní šablony nebo použít šablony od Wonderware, které jsou součástí instalace InTouch.

Šablony oken
K urychlení vývoje aplikace slouží též šablony oken. Kterékoliv okno InTouch lze uložit jako šablonu, z níž je možné vytvořit nové okno. Takto vytvořené okno obsahuje všechny vlastnosti, obsah i skripty, které mělo původní okno, z něhož byla šablona vytvořena.
Okna typu Rámec
K dosavadním typům oken InTouch Replace, Overlay a Popup přibyl další typ Rámec, do kterého je možno umístit jeden ArchestrA symbol. Okno typu Rámec dovoluje naplno využít všech výhod ArchestrA grafiky, především nové možnosti změny měřítka za běhu aplikace InTouch.
Volitelné cílové rozlišení vyvíjené aplikace
Nyní je možno zvolit rozlišení vyvíjené aplikace bez ohledu na rozlišení počítače vývojáře. To velmi usnadňuje vývoj aplikací pro různé typy a velikosti cílových zařízení s různým rozlišením, které se v dnešní době stále častěji používají i pro provoz aplikací InTouch (monitory s vysokým rozlišením, tablety, chytré telefony aj.)

Řada dalších novinek a rozšíření

Wonderware InTouch 2017. Skvělá věc se ještě dále zlepšuje.

Schopnost spustit InTouch jako službu

InTouch 2017 může být spuštěn jako služba. Takto spuštěný InTouch nenabízí žádné uživatelské rozhraní (to je dáno omezením OS Windows), může být však použit k ukládání získaných hodnot nebo poruchových hlášení či jako zdroj hodnot proměnných pro ostatní počítače. Tato vlastnost je zvláště užitečná při použití InTouch v prostředí služeb vzdálené plochy (RDS), kde bývá obvykle jedna aplikace InTouch spuštěna přímo na serveru RDS (dřívější označení Terminálový server).

Import knihoven

InTouch 2017 umožňuje import skriptových knihoven .NET/COM a knihoven DLL s ovládacími prvky do InTouch aplikací typu Modern.

Podpora protokolu OPC UA

V InTouch 2017 byla přidána možnost komunikace protokolem OPC UA.

Přístup z libovolného zařízení, kdekoliv a kdykoliv

InTouch Access Anywhere 2017, doplněk pro InTouch, nadále poskytuje příležitostným a mobilním uživatelům spolehlivý a bezpečný přístup k aplikacím InTouch odkudkoliv a kdykoliv.

InTouch lze spustit z libovolného uživatelského zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon) vybaveného moderním webovým prohlížečem. InTouch Access Anywhere poskytuje přístup k aplikacím InTouch prostřednictvím webového prohlížeče s protokolem HTML5 na klientském uživatelském zařízení; není na něm potřeba žádná další instalace ani jiné nastavení.

InTouch Access Anywhere 2017 přináší tyto novinky:

 • Vylepšení zabezpečení z hlediska kybernetické bezpečnosti. Součástí InTouch Access Anywhere je též brána InTouch Access Anywhere Secure Gateway, která slouží jako ochranný nárazník pro zachycení případného pokusu o útok z Internetu a nedovolí útočníkovi proniknout dále do podnikové sítě.
 • Nová startovní stránka pro lepší uživatelský komfort poskytuje snadnější přístup ke všem nastavením.
 • Podpora nejnovějších verzí hlavních prohlížečů kompatibilních s HTML5.

Nová licenční technologie - bez HW klíčů

Nový licenční mechanismus pro InTouch 2017 je založený na aktivaci a odstraňuje potřebu hardwarových klíčů, což velmi usnadňuje licencování zejména pro větší aplikace.

Licenční server usnadňuje správu a kontrolu licencí a přírůstkové funkce umožňují snadnější přidání licencí dalších produktů. Je podporován záložní provoz (failover) licenčního serveru.

Novinky předchozích verzí

Wonderware InTouch 2014 / 2014 R2

Wonderware InTouch
bude pracovat pro Vás

Autorizovaným distributorem Wonderware software
pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.