Co je nového ve
Wonderware InTouch 2014 / 2014R2

InTouch je světová jednička pro HMI (Human Machine Interface) softwarová řešení.

Co je nového ve Wonderware InTouch

Novinky v InTouch 2014 R2 a InTouch 2014 R2 SP1

Nový typ aplikace InTouch – MODERN (moderní aplikace)

Aplikace Modern je nástupcem starších aplikací Standalone. Na rozdíl od aplikací Standalone, aplikace Modern umožňuje používat ArchestrA grafiku a všechny nejnovější vlastnosti InTouch 2014 R2 (knihovnu stylů, symbol wizard) při zachování jednoduchosti použití. K vývoji aplikací Modern se používá dobře známý Window Maker; není nutné používat komplexní prostředí IDE (Integrated Development Environment).

Snadný převod starších aplikací do moderní aplikace

Aplikace z dřívějších verzí InTouch lze snadno převést do moderní aplikace. Dále je možné automaticky převést okna vytvořená ve starší aplikaci na okna obsahující ArchestrA symboly. Převod je spuštěn jediným klepnutím myši, není vyžadována žádná práce vývojáře. Při převodu jsou zachovány všechny vlastnosti a chování zpracovaného okna a je možno ihned pokračovat v práci v novém prostředí ArchestrA grafiky.

Okno InTouch je před provedením změn zálohováno v původní podobě a následně je vytvořen nový grafický ArchestrA symbol, do něhož je z původního okna přeneseno vše, co je možné přenést. Prvky ActiveX a grafy jsou ponechány v původní podobě. Vše, co bylo přeneseno do ArchestrA symbolu, je smazáno z původního okna a místo toho je vložen nový grafický ArchestrA symbol se všemi výhodami, která tato změna přináší.

Rozšíření knihovny Situational Awareness Symbol (SAL)

Knihovna SAL podporuje celosvětově rozšířený směr tvorby obrazovek SCADA zvaný Situational Awareness (situační povědomí) sloužící k vytváření přehledných obrazovek s vysokou vypovídací hodnotou

 • Nové grafické symboly

  Nová knihovna ArchestrA symbolů Situational Awareness Library (SAL) přináší symboly navržené pro dosažení co největší přehlednosti a vypovídací hodnoty obrazovek aplikace InTouch (tento směr tvorby obrazovek SCADA systémů je anglicky nazýván “Situational Awareness”, česky překládáno jako “situační povědomí”). Knihovna SAL je napsána s použitím všech nejnovějších a nejpokrokovějších vlastností InTouch 2014 R2 (Element styles, symbol wizard). Díky použití vlastnosti Symbol Wizard jsou symboly SAL velmi všestranné a užovatelsky nastavitelné. Ke všem objektům knihovny SAL byla přidána podrobná nápověda, která vývojářům umožňuje naplno využít všech možností.

 • Nové symboly pro grafy

  Sada symbolů je určená pro grafické zobrazení procesních informací získaných z výrobních
  a technologických procesů. Nové nástroje pro tvorbu grafů umožňují zobrazené výstupy lépe přizpůsobit podnikovým standardům.

 • Nové symboly pro zobrazení poruch

  Součástí knihovny symbolů Situational Awareness Library je sada symbolů pro zobrazení poruch. Tyto symboly umožňují operátorům zobrazení, třídění a potvrzování poruch podle různých kritérií a priorit.

Informace o vzniku poruch v reálném čase

Včasné informace o vzniku výstražných stavů v reálném čase a nástroje správy poruch umožňují operátorům přehledně sledovat výrobní proces, okamžitě reagovat
a dohledat příčiny poruchových stavů.

Chytrá grafická spojnice urychluje návrh aplikace

Potřebujete-li do Archestra symbolu nakreslit čáru, můžete použít buď obyčejnou čáru nebo spojnici. Obojí vypadá stejně. Obyčejná čára nakreslí čáru, která je umístěna napevno a nemění se. Naproti tomu spojnice je spojena s dalšími prvky vloženými do ArchestrA symbolu a při změně polohy těchto prvků spojnice mění svůj tvar a velikost tak, aby spojení s pohybujícím se prvkem nebylo přerušeno.

Vlastnost spojnice oceníte ve chvíli, kdy je potřeba upravit již hotový ArchestrA symbol. Používáte-li obyčejnou čáru a je třeba přemístit prvky, ke kterým čára vede, musíte čáru překreslit. Použijte-li místo čáry spojnici, spojnice se v takovém případě opraví sama. Úspora Vašeho času v případě složitějšího obrázku může být značná.

Spojnice pracuje i za běhu InTouch! Pokud za běhu InTouch dochází ke změně polohy některého prvku spojeného se spojnicí, spojnice se i za běhu odpovídajícím způsobem překresluje.

Rozšíření možnosti vzdáleného přístupu

Pomocí softwarové licence typu InTouch Access Anywhere se lze ke vzdáleně provozovaným aplikacím InTouch okamžitě připojit odkudkoliv a kdykoliv nejen z osobních počítačů, notebooků, ale i z tabletů nebo chytrých telefonů prakticky jakýchkoliv výrobců. Na klientská zařízení není nutno instalovat žádný doplňující software. Rozlišení lze přizpůsobit obrazovce uživatelského počítače, případně velikosti okna webového prohlížeče. Díky novému nástrojovému pruhu je ulehčeno ovládání aplikace i na mobilních zařízeních bez klávesnice.

Vylepšené zabezpečení a vyšší výkon

Animace v InTouch Access Anywhere jsou nyní plynulejší i při pomalejším připojení. Přibyla možnost třídit vybrané InTouch aplikace. Novinkou je podpora 64 bitového prostředí a 50% zlepšení běhu animací. Dojde-li k výpadku spojení mezi serverem a klientem, webový prohlížeč se po opětovném obnovení spojení sám připojí k InTouch Access Anywhere a pokračuje v komunikaci. Je vylepšena podpora pro připojení SSL VPN.

Další vlastnosti InTouch

Objevte další možnosti
nejlepšího světového SCADA/HMI softwaru

 • Vícejazyčný grafický editor ArchestrA

  Grafický editor ArchestrA je nyní integrován do WindowMakeru a je lokalizován do pěti jazyků: angličtiny, francouzštiny, němčiny, japonštiny a zjednodušené čínštiny.

 • Vylepšená podpora pro běh v prostředí Remote Desktop Services

  V InTouch 2014 se řídilo použití InTouch aplikace jako Read-only nebo Read-write jen použitou licencí. V aplikaci samotné toto nastavení nebylo. Na Terminálovém serveru, kde je spuštěno současně několik aplikací InTouch, všechny používají stejný licenční soubor, a proto nebylo možné spouštět najednou aplikace obojího druhu. V InTouch 2014 R2 byla do vlastností aplikace přidána vlastnost Read-only. Je tedy možné nastavení aplikace na Terminálovém serveru jako Read-only, přestože na počítači je přítomna licence umožňující Read-write provoz.

 • Zobrazení a vkládání čísel v národním prostředí

  Čísla v ArchestrA symbolech mohou být zobrazována ve tvaru nastaveném v nastavení národního prostředí ve Windows. Tam je možno zvolit, jaký oddělovač desetinných míst a tisíců chci používat. Toto nastavení může být použito pro zobrazení i vkládání čísel. Klávesnice v InTouch Window Viewer nyní též obsahuje další klávesy pro vložení oddělovačů desetinných míst a tisíců. Použití národního nastavení je volitelné, tedy je možno tuto vlastnost vypnout.

 • Rozšířená flexibilita aplikací

  Do aplikace typu "Modern" je možné exportovat nebo importovat vybrané symboly nebo celé knihovny stylů (styly prvků, styly číselných formátů a styly kvality & stavu).

Wonderware InTouch
bude pracovat pro Vás

Autorizovaným distributorem Wonderware software
pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.