Wonderware InTouch - Vlastnosti

Wonderware InTouch řídí po celém světě více než 100 000 průmyslových podniků a továren, jimž pomáhá dosáhnout nejlepší výkony, snížit náklady a zlepšit kvalitu jejich výrobků.

Co je InTouch?

Wonderware InTouch je celosvětově nejpokročilejší a nejvšestranněji použitelný HMI (Human-Machine Interface) software určený k vizualizaci a ovládání výrobních procesů.

InTouch používá nejpropracovanější technologie, snadno se používá a pro uživatele je velmi intuitivní. Nabízí špičkové technické novinky, vynikající grafiku, legendární přátelskost použití a bezkonkurenční konektivitu.

Situační povědomí pomáhá lepšímu řízení výroby

Situační povědomí je název nového způsobu tvorby obrazovek SCADA systémů, který umožňuje operátorům soustředit se na obsah, odstraňuje rušivé prvky, a tím snižuje únavu lidské obsluhy i při dlouhých směnách. Výsledným efektem je hladký chod sledovaného zařízení, méně prostojů a odstávek.

InTouch nabízí plnou podporu pro tvorbu obrazovek podle zásad situačního povědomí. Řada vlastností InTouch byla navržena právě tak, aby pomáhala užívat jednotlivé objekty podle těchto zásad. Vývojáři mohou pro urychlení práce využít též rozsáhlou knihovnu ArchestrA symbolů Situational Awareness poskytující hotové prvky pro snadnou tvorbu přehledových obrazovek, které kladou důraz na efektivní vnímání informací o aktuálním stavu, ale i na porozumění souvislostem a možnosti odhadu budoucího vývoje.

Přístup přes Internet / Intranet

InTouch je možné spustit z jakéhokoliv zařízení vybaveného webovým prohlížečem – může to být počítač, ale také tablet či chytrý telefon. Aplikaci InTouch je možné otevřít z jiného místa podniku pomocí vnitropodnikové sítě nebo s využitím Internetu z jakéhokoliv místa na světě.

Vzdálený přístup k aplikacím InTouch zajišťuje Wonderware® InTouch Access Anywhere (je součástí Wonderware InTouch). Wonderware® InTouch Access Anywhere poskytuje přístup k aplikacím InTouch prostřednictvím jakéhokoliv webového prohlížeče s protokolem HTML5. Na zařízení uživatele není potřeba žádná další instalace ani jiné nastavení.

Velká pozornost je věnována bezpečnosti a zabezpečení vlastní sítě před možným napadením z Internetu. Součástí InTouch Access Anywhere je též InTouch Access Anywhere Secure Gateway, která může být umístěna v DMZ (demilitarizovaná zóna) Vašeho podniku. InTouch Access Anywhere Secure Gateway slouží jako ochranný nárazník, který zachytí případný pokus o útok z Internetu a nedovolí útočníkovi proniknout dále do podnikové sítě.

Ochrana vynaložených prostředků

InTouch má za sebou již 30 let nepřetržitého vývoje a zdokonalování. Za tu dobu došlo v InTouch nejen k bezpočtu drobných vylepšení, ale také k několika velkým přelomovým změnám, které přinesly zcela nový způsob tvorby aplikací. Navzdory dlouhému vývoji všechny verze InTouch jsou stále vzestupně kompatibilní. Aplikaci vytvořenou před mnoha lety v tehdejší verzi InTouch je možno snadno a bez úprav přenést do současné nejnovější verze. Starý dosluhující počítač je možno nahradit novým výkonnějším a využít všech výhod nového hardware a OS. Náklady na úpravu aplikace InTouch přitom zůstávají nulové.

Rozsáhlá podpora průmyslových protokolů

Klíčovou vlastností HMI/SCADA systému je schopnost propojení s okolním světem. Tento svět tvoří nejrůznější zařízení od mnoha různých výrobců, kteří používají pro předávání hodnot různé protokoly. Schopnost připojení na co největší množství různých zařízení od různých výrobců patří mezi silné stránky InTouch. Celosvětově nejrozšířenější protokoly a PLC jsou pokryty DAServery dodávanými přímo společností Wonderware. Samozřejmostí je podpora protokolů Modbus a OPC, které patří k základním standardům v oblasti průmyslové automatizace. Pro potřeby připojení k méně obvyklým zařízením nabízí společnost Wonderware knihovnu Wonderware DAServer toolkit, která vývojářům umožňuje napsat vlastní DAServer na míru podle potřeb koncového zákazníka.

Podpora nejnovějších technologií

Mnoho uživatelů po celém světě již objevilo výhody práce v prostředí služeb vzdálené plochy (Remote Desktop Services, dřívější označení Terminálové služby) a virtuálních počítačů. Služby vzdálené plochy pomáhají snížit náklady na nákup i správu počítačů, zatímco virtualizace počítačů umožňuje nejlépe využít zakoupené vybavení a zvyšuje dostupnost aplikací v případě poruchy. InTouch podporuje obě uvedené technologie. Dokáže pracovat jak v prostředí virtuálních počítačů, tak v prostředí služeb vzdálené plochy, čímž umožňuje uživatelům využívat všech výše uvedených výhod.

Další důležitou vlastností InTouch je nezávislost na rozlišení obrazovky. Není nutné, aby na koncovém zařízení bylo nastaveno stejné rozlišení obrazovky, jaké je nastaveno na vývojovém počítači. InTouch Runtime se dokáže snadno přizpůsobit jinému rozlišení a zobrazit okna InTouch bez ohledu na velikost a rozlišení klientského zařízení.

Rozsáhlá knihovna symbolů

Součástí InTouch je rozsáhlá knihovna ArchestrA symbolů poskytující vývojářům předpřipravené prvky pro tvorbu obrazovek InTouch. Knihovna umožňuje navrhnout hierarchicky členěnou strukturu vizualizačních obrazovek, podporuje efektivní využití barev, umožňuje vyhodnocovat alarmy pro správné rozhodování v krizových situacích a obsahuje ergonomicky navržené grafické prvky. Tyto prvky knihovny mají uživatelsky nastavitelné vlastnosti, což mnohonásobně zvyšuje možnosti jejich použití.

Všestrannost a rozšiřitelnost

V InTouch je možné vytvářet jak jednoduché, tak i složité aplikace. Ke tvorbě složitějších aplikací je možné použít skripty, což jsou spustitelné programy napsané vývojáři v prostředí InTouch. Pomocí skriptů je možno do aplikace InTouch vložit chování požadované uživatelem a je možné v nich využít rozsáhlou knihovnu funkcí pokrývající většinu běžných uživatelských potřeb. Dále je možné využívat libovolné funkce a vlastnosti přístupné pomocí rozhraní .NET. Také je možné použít .NET knihovny, které jsou součástí operačního systému, knihovny třetích stran nebo knihovny vlastní, vytvořené na míru podle potřeb uživatele.

Do InTouch je též možné vkládat prvky ActiveX a .NET control. .NET controls mohou například propojit InTouch s jinými aplikacemi nebo doplnit do InTouch jiné chování požadované uživatelem. Využití .NET knihoven a .NET controls otevírá vývojářům v podstatě nekonečné možnosti a umožňuje v oblasti vizualizace splnit téměř jakékoliv přání zákazníka.

Wonderware InTouch
bude pracovat pro Vás

Autorizovaným distributorem Wonderware software
pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.