Wonderware InTouch

Vizualizujte, ovládejte a optimalizujte Vaše výrobní operace.
InTouch Vám to umožní neuvěřitelně snadno.
Prostě Wonderware.

Wonderware InTouch

Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface) s legendární uživatelskou přátelskostí a celosvětovým rozšířením.

InTouch umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům v reálném čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím názorného grafického znázornění libovolných technologických procesů.

Program InTouch umožňuje snadno vytvořit grafické zobrazení jakýchkoliv výrobních technologií na monitoru počítače, jejich ovládání a dynamické animace, které věrně a v reálném čase zobrazují aktuální stavy provozovaných systémů.

Software Wonderware InTouch je používán ve více než třetině světových průmyslových závodů, prakticky v každé zemi a průmyslu, a pokračuje i nadále ve zvyšování své užitné hodnoty díky technické vyspělosti, provozní agilitě a vynikajícímu výkonu v reálném čase.

Výhody Wonderware InTouch

Díky názorným grafickým prostředkům se tvůrci aplikací mohou zaměřit na vytvoření smysluplného obsahu, s jehož pomocí bude možné v celé firmě řídit (ovlivňovat) produktivitu práce a úsporu nákladů. InTouch umožňuje operátorům optimalizovat jejich běžné lidské interakce s průmyslovými automatizačními systémy.

Zvýšení efektivity obsluhy lze lehce vyčíslit. Jedinečný přístup prostřednictvím knihoven s objekty pro situační povědomí poskytuje operátorům odpovídající informace, které potřebují v předstihu pro rychlé a přesné řešení výjimečných situací.

Uživatelé oceňují zejména:

  • Úžasně zpracovanou grafiku a knihovny symbolů ihned připravené k použití
  • Zvýšení efektivity obsluhy díky zlepšení přehledu o situaci v souvislostech
  • Usnadnění rozhodování v reálném čase
  • Zvýšení provozní a technické produktivity
  • Urychlení zaškolení obsluhy
  • Bezpečný přístup k systému z libovolného zařízení, kdykoliv a kdekoliv

Využití Wonderware InTouch

Program InTouch je určen pro monitoring, ovládání a vyhodnocování výrobních procesů. Zde jsou uvedeny jen některé ze způsobů, jak řídicí pracovníci využívají InTouch při své práci:

Operátoři:

Operátoři používají InTouch pro vizualizaci a řízení důležitých výrobních procesů v reálném čase. Připojení k InTouch aplikacím je možné z jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem přes sítě intranet nebo Internet, takže s nimi mohou uživatelé pracovat i mimo svá běžná pracoviště. 

Manažeři:

Manažerům InTouch pomáhá správně vyhodnocovat výrobní děje v jednotlivých továrnách.

Inženýři:

Inženýři a další techničtí pracovníci vyžívají InTouch k vytvoření uživatelsky příjemného operátorského rozhraní HMI (Human-Machine Interface) a pro odhalení a odstranění problémů ve výrobních procesech.

Obsluha údržby:

Obsluha údržby používáním software InTouch sleduje problematická zařízení a stroje, což umožňuje pohotové jednání a realizaci případných oprav, což vede k eliminaci neplánovaných prostojů a snížení nákladů na údržbu.

Firemní IT:

IT týmy používají možnosti vizualizace InTouch k vytvoření systému diagnostických zobrazení, a tím účinněji ovlivňují mimořádné situace.

Wonderware InTouch
bude pracovat pro Vás

Autorizovaným distributorem Wonderware software
pro Českou republiku a Slovensko je firma Pantek (CS) s.r.o.